Case Study

Bloomreach wybiera EmailLabs do obsługi Email API

Aleksandra Duło, 18 March 2022

bloomreach-emaillabs

EmailLabs początkowo obsłuży wysyłki Bloomreach (dawniej Exponea) dla polskich klientów e-commerce i retail, a w perspektywie również dla klientów w innych krajach CEE.

“Wybieramy EmailLabs ze względu na wysoką dostarczalność wiadomości”

Platforma marketing automation Bloomreach (dawniej Exponea) doceniła naszą długofalową współpracę z polskimi providerami pocztowymi. Nasze budowane przez wiele lat doświadczenie pozwoli odciążyć słowackiego Partnera, który nie będzie musiał obawiać się o przepustowość, limity wysyłkowe i wynikające z nich opóźnienia w dostarczaniu, wpadanie wiadomości do niepożądanych folderów, czy szczegółową analitykę e-mailową.

System klasy Marketing Automation docenił również nasz sprawny proces integracji, kompleksowe wdrożenie, a także priorytetowy support i SLA.

Zaostrzone w kwietniu limity wysyłkowe na WP i o2 oznaczają, że bez autoryzacji do polskich providerów nie ma mowy o dobrej dostarczalności do użytkowników tych skrzynek pocztowych. Dlatego najważniejszym aspektem przesądzającym o wyborze naszego rozwiązania jest długofalowa współpraca z lokalnymi dostawcami. Równie dobrze wypadamy jeśli chodzi o dostarczalność do globalnych i ościennych providerów pocztowych. Dlatego docelowo EmailLabs będzie realizował także wysyłki Klientów Bloomreach spoza Polski.

Priorytetowy support i szczegółowa analityka e-mail

EmailLabs obsłuży e-maile marketingowe Klientów Bloomreach (dawniej Exponea). W ramach kompleksowej usługi Klient zyska pełne wsparcie przy komunikacji z największymi providerami skrzynek. W praktyce oznacza to, że Emaillabs będzie rozwiązywać zgłoszenia i kontaktować się w imieniu Klienta z takimi operatorami, jak: Hotmail, Outlook, AOL, Yahoo, MailRu, Home.pl, Nazwa.pl oraz z dostawcami skrzynek dominującymi w krajach ościennych, jak Seznam.cz, Web.de, Inbox.lv itp.

EmailLabs będzie w sposób ustawiczny monitorował po swojej stronie wysyłki Klientów Bloomreach w zakresie dostarczalności wiadomości, oznaczania wiadomości jako SPAM czy zgłaszania nadużyć „abuse” (statusy feedback loops). Wsparcie uwzględnia także dbałość o higienę baz Klientów Bloomreach, monitoring największych providerów, takich jak m.in. Gmail czy Yahoo, kontrolę jakości wysyłek ze wskazanych IP i najważniejszych globalnych RBL(Czarnych List) wraz z alertami wczesnego ostrzegania o potencjalnych problemach.

Podczas wdrożeń nowych Klientów Bloomreach firma może liczyć na analizę poprawności zabezpieczeń SPF, DKIM oraz DMARC, a także na weryfikację efektywności pierwszych wysyłek przeprowadzonych za pomocą serwerów Emaillabs. Przy większych wolumenach oferujemy wsparcie przy odpowiednim przygotowaniu infrastruktury serwerowej m.in. stosując wygrzewanie IP, w celu uniknięcia możliwych tymczasowych lub permanentnych blokad po stronie części ISP oraz kolejkowaniu się wiadomości.

Dowiedz się wiecej: Case Study Bloomreach.

Most popular