Plan
Plan’s price
Freemium
€0
Basic
€24.95
Plus
€74.95
Pro
€199.95
Enterprise
Ask for a price
SPF Tak Tak Tak Tak Tak
DKIM Tak Tak Tak Tak Tak
Partnerships with local and global ISPs Tak Tak Tak Tak Tak
Automatic hardbounce blocking Tak Tak Tak Tak Tak
RESTful & Event API Tak Tak Tak Tak Tak
Real-time advanced Analytics Tak Tak Tak Tak Tak
Customer Support E-mail, Chat E-mail, Chat E-mail, Chat, Phone E-mail, Chat, Phone E-mail, Chat, Phone
Dedicated IP Nie Tak Tak Tak Tak
Additional Dedicated IP Nie €24.95 €24.95 €24.95 €24.95
Automatic dedicated IP warm-up Nie Tak Tak Tak Tak
Personalized DKIM Nie Tak Tak Tak Tak
DMARC Nie Tak Tak Tak Tak
Black list to CSV import Nie Tak Tak Tak Tak
Logs TTL 7 days 15 days 15 days 15 days 15 days
Possibility to extend logs TTL Nie Nie Tak Tak Tak
Whitelabel Nie Nie Tak Tak Tak
Feedback loops Nie Nie Tak Tak Tak
Per provider reports Nie Nie Tak Tak Tak
Integration with Google Analytics Nie Nie Tak Tak Tak
Messages tags Nie Nie Tak Tak Tak
Sub-user account management Nie Nie Nie Tak Tak
Detailed user activity logs Nie Nie Nie Tak Tak
Full TLS encryption for supporting providers Nie Nie Nie Tak Tak
Triggered, 24h deliverability alerts Nie Nie Nie Tak Tak
Advanced deliverability management and contact with ISPs Nie Nie Nie Tak Tak
Panel access restriction to predetermined IPs Nie Nie Nie Tak Tak
SMTP access restriction to predetermined IPs Nie Nie Nie Tak Tak
Invoice splitting between company departments Nie Nie Nie Tak Tak
VPN Nie Nie Nie Nie Tak
SLA Nie Nie Nie Nie Tak
Dedicated technical consultant Nie Nie Nie Nie Tak
Quarterly change of authentication keys Nie Nie Nie Nie Tak
Monthly deliverability audit Nie Nie Nie Nie Tak
Individual API channel Nie Nie Nie Nie Tak
Individual request address Nie Nie Nie Nie Tak
Individual server infrastructure Nie Nie Nie Nie Tak
Individual platform Indywidualna baza danych na platformie Nie Nie Nie Nie Tak
Full whitelabel – service based around your send out domain Nie Nie Nie Nie Tak
Sign up Sign up Sign up Sign up Contact us