Antyspam, Bezpieczeństwo, Dobre praktyki, Nowości

Rozwiązania Antyspam: Tensor Flow od Google

Aleksandra Duło, 19 February 2019

Niechciane wiadomości email są zmorą nie tylko samych ich odbiorców, ale i providerów pocztowych. Ci ostatni intensywnie pracują nad rozmaitymi wbudowanymi rozwiązaniami, mającymi ograniczyć problem SPAMu. Możliwości jest wiele, są one coraz inteligentniejsze. Google od kilku lat wykorzystuje do tego celu uczenie maszynowe w ramach Tensor Flow. To biblioteka oprogramowania do obliczeń numerycznych z wykorzystaniem wykresów przepływu danych. Firma deklaruje, że kolejna generacja tego rozwiązania jest pięciokrotnie szybsza. Provider deklaruje odporność na niezamówione wiadomości, emaile phishingowe i złośliwe oprogramowanie na poziomie 99,9%. Tensor Flow pozwoli na wyeliminowanie dodatkowych 100 mln wiadomości-śmieci ze skrzynek na Gmailu. 

Z poczty Gmail miesięcznie korzysta już 5 mld ludzi. Czasem nawet przy sporym wysiłku providera, spamerom udaje się wysłać niezamówione wiadomości. Ich pomysły są coraz zmyślniejsze. Dlatego blokowanie dodatkowego ułamka procenta ruchu mającego znamiona SPAMu to naprawdę wyczyn. Użycie opartego o machine learning “sita” pomaga Gmailowi blokować wiadomości oparte na obrazie, emaile z ukrytą zawartością oraz wiadomości z nowo utworzonych domen, które próbują zataić niewielką liczbę wiadomości spamerskich w legalnym ruchu. Firma deklaruje, że wszystko bez przypadkowego blokowania wiadomości ważnych dla danego użytkownika. Danego, tj, kategoryzowanie wiadomości jako Spam zostało również spersonalizowane.

Źródło: Google 

Dbaj o dostarczalność swoich wysyłek z EmailLabs

Nie chcesz, aby Twoje emaile lądowały w folderze z niezamówioną korespondencją? Zadbaj o dostarczalność i bezpieczeństwo wysyłek z EmailLabs. Wybierz najszybszy serwer SMTP i Email Rest API w Polsce. Od lat współpracujemy z providerami – wiemy jak skutecznie i bez opóźnień dostarczyć Twoje emaile. Wysyłki w EmailLabs są szyfrowane, a o ich bezpieczeństwo dbamy wdrażając uwierzytelnienia, jak: SPF, DKIM, DMARC czy S/MIME.

Dołącz do grona blisko 4 tys. Klientów EmailLabs>>

Most popular