Dobre praktyki

Zgodność z RODO potwierdzona!

Aleksandra Duło, 16 July 2018

Pragniemy poinformować, że spółka Vercom S.A, do której należy EmailLabs, wprowadziła wszelkie niezbędne w świetle RODO zmiany wewnątrz firmy, a także w aplikacjach i na stronach internetowych, co zostało poświadczone przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy.

Dokument potwierdzający pełne wdrożenie i dostosowanie spółki Vercom S.A. do RODO:

W szczególności zostało potwierdzone to, że: firma Vercom S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami, stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w stosunku do przetwarzania danych osobowych oraz w swoich działaniach zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą, w sposób zgodny i wymagany przez RODO.

Zachęcamy do wypróbowania narzędzia, które ochronę danych osobowych stawia na pierwszym miejscu.

Most popular