Často kladené otázky – FAQ

Jak můžu změnit mé STMP heslo?

Chcete-li změnit heslo pro propojení SMTP, musíte v záložce „Účty SMTP“ vybrat „Aktivní účty“ a kliknout na ikonu tužky umístěnou ve sloupci „akce“ (účty SMTP → Aktivní účty → ikona tužky ve sloupci akcí).

Jak můžu změnit mé heslo k analytickému panelu?

Chcete-li změnit heslo svého analytického panelu, musíte otevřít nastavení „Můj profil“ v záložce „Správce“ (Správce → Můj profil).

Co zajišťuje cloudové SMTP?

Zaprvé, cloudový SMTP je schopen škálovat podle vašich potřeb. Pokud jde o počet zpráv, pokud zvažujete zvyšování své kapacity, nebudete muset nastavovat nové servery, protože infrastruktura se přizpůsobí vašim potřebám. Zadruhé, ušetříte čas a peníze, protože náklady na nastavení a údržbu infrastruktury nese někdo jiný. Zatřetí, nebudete muset zaměstnávat odborníky a experty monitorující emailové komunikace. Začtvrté je to zabezpečení vašich dat – infrastruktura EmailLabs je umístěna v moderním datovém centru, které splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky na uchovávání a zpracování dat.

Mám e-commerce platformu, která automaticky generuje emaily. Potřebuji EmailLabs?

Pro většinu systémů e-commerce jsou emaily zasílány ze sdílené IP adresy. Sdílené IP často vedou k negativním výsledkům zasílací rychlosti a doručitelnosti. Uživatele VPS se zároveň mohou střetnou s potížemi s doručitelnosti a zasílací rychlostí, vzhledem k potížím tradičních SMTP se správou velkých objemů emailů. S propojením s EmailLabs, budou Vaše zprávy zasílány s odborného serveru, upravenému pro rychlé a úspěšné zasílání a doručování. Navíc, každý uživatel má přistup k analytickému panelu, aby mohl pozorovat zprávy zaslány z uživatelovy obchodní platformy. Propojovací proces zabírá pouze 5 minut a správa e-commerce platformy na to nemá vliv.

Mám několik aplikací, které bych chtěl propojit s EmailLabs. Je to možné?

Ano, EmailLabs můžou být propojeny s řadou aplikací, které generují emailovou komunikaci. Není zapotřebí tvorba nového účtu nebo nákup nového přístupů ke každé aplikaci. I přesto doporučujeme oddělení transakční a marketingové komunikace.

Jak nastavit SPF propojení s EmailLabs?

EmailLabs nastavuje SPF záznamy automaticky, neexistuje zde možnost to vypnout. Doporučujeme dodání relevantního zápisu v TXT záznamech v DNS.

POZNÁMKA: Za účelem správné konfigurace SPF budete muset přidat následující zápis v TXT záznamech v DNS:

include:_spf.emaillabs.co

Je možno změnit nebo zvětšit zvolený plán?

Ano, typ plánu může být kdykoliv zvětšen. Pro tento krok se prosím obraťte na náš tým zákaznické podpory.

Je možně změnit zvolený plán na nižší?

Ano, je možné měnit mezi plány Startup, Essential a PRO.

Můžu kdykoliv ukončit používání EmailLabs?

Ano, můžete kdykoliv přestat využívat EmailLabs. Jakékoliv zbývající platby budou započteny do následujícího platebního cyklu.

Je požadovaná vyhrazená IP adresa?

Díky vyhrazené adrese IP se nezávisle staráte o svou pověst a nemusíte se starat o vliv sdílených uživatelů na vaši doručitelnost. Díky vyhrazené IP můžete těžit z řady dalších funkcí, jako je přizpůsobený DKIM a DMARC.

Chtěl bych zasílat jak transakční, tak marketingové zprávy. Je to možné s EmailLabs?

Ano, oba typy zpráv můžete zasílat skrze EmailLabs. V takových případech doporučujeme oddělení transakční a marketingové komunikace. S oddělenou konfiguraci se vyhnete frontám transakčních zpráv, kdy je aktivní letáková kampaň. Oddělení komunikací je možno díky nastavení 2 SMTP účtů. Za účelem vytvoření takové konfigurace se obraťte na naší zákaznickou podporu.

Všem zákazníkům EmailLabs je doporučováno používání vyhrazené IP adresy.

Mohu stáhnout data z analytického panelu do mé aplikace?

Ano, Vaše data můžou být stažená pomocí API. To je nejrychlejší způsob na propojení systémů. Pokud se vám nedaří propojit EmailLabs do vašeho systému pomocí API, můžete jednoduše zaškrtnout data, která vás zajímají, a zkopírovat je. Pro více informací na téma API využijte dokumentaci.

Jak dlouho vede EmailLabs podrobné protokoly aktivity?

EmailLabs vede podrobné protokoly v závislosti na zvoleném plánu:

→ Startup – 1 den,

→ Essential – 7 dní,

→ PRO, a Enterprise – 15 dní.

Je možno tuto lhůtu dodatečně zvýšit. Pro více informací ohledně této nabídky se prosím obraťte na svého account managera.

Zasílá EmailLabs data automaticky do mého systému po propojení skrze API?

Ne, po API propojení zasílá EmailLabs data do externích systémů pouze na požadavek EmailLabs. Proces datového volání lze plně automatizovat, což je možné prostřednictvím rozhraní Event API.

Můžu vytvořit několik uživatelských účtů s různými přihlašovacími údaji?

Ano, EmailLabs Vám umožňuje vytvořit řadu uživatelských účtu s různými přihlašovacími údaji. Dodatečně může správce připsat status správce každému uživateli. Například, můžeme přidat uživatelům přístup k statistikám, ale blokovat je od nastavení aplikace.

POZNÁMKA: Možnost „řízení mnoha uživatelských účtů“ je dostupná v PRO plánu.

Můžu ručně přidávat a škrtat adresy z blacklistu?

Ano, s EmailLabs můžete ručně přidávat a škrtat adresy z blacklistu. Pro více informaci navštivte naší dokumentací blacklistu.

Je možné zajisti, aby se moje zprávy dostaly do hlavní složky doručené pošty spíše než do podsložky?

Bohužel, neexistuje možnost zajištění doručení do hlavní složky. Přidání vhodných témat může ovlivnit umístění zprávy ve složce Doručená pošta příjemce, ale nikdy neexistuje záruka dosažení hlavní složky doručené pošty. Přidáním záhlaví typu „seznam“ označíme takové zprávy jako transakční, což by mělo vést k jejich umístěni v hlavní doručené poště. V případě marketingových e-mailů rozesíláme místo „seznamu“ záhlaví „hromadně“, které chrání marketingový obsah před složkou spamu. V nejhorším případě by měly být doručeny do složek „nabídky“ nebo „ostatní“.

POZNÁMKA: Záhlaví „precedence“ jsou aktuálně podporována pouze Gmailem.

Při pokusu o připojení se zobrazí chyba: “Connection could not be established with host smtp.emaillabs.net.pl” on port:587/25

Pokud máte takovou chybu, musíte nejprve zkontrolovat, zda používáte správné přihlašovací jméno, heslo a jméno hostitele. Pokud jste si jisti, že jsou zadána správná data, je možné, že váš webový hostitel blokuje připojení, případně s externím SMTP. V takových případech se obraťte na svého webového hostitele a požádejte jej o odstranění blokovaného spojení.

Dostávám informaci, že „Operation failed. Server response 5.7.1 : Relay access denied”

V případě, že se snažíte napojit na server EmailLabs a zobrazuje se Vám chyba: Operation failed. Server response: 5.7.1. : Relay access denied nejčastěji znamená nesprávně uvedené přihlašovací údaje. Ověřte si překlepy, CAPS LOCK, mezery ve Vašem hesle a přihlašovacím jméně.

Je možno exportovat blacklist?

Ano, s plánem při spuštění to však budete moci udělat pouze prostřednictvím rozhraní API. Více informací získáte zde. Zákazníci s plánem Essential nebo vyšším můžou exportovat blacklist přímo z panelu EmailLabs.

Jaká je výpovědní lhůta plánů?

Platné plány jsou aktivovány na dobu neurčitou. V každém okamžiku může zákazník rezignovat na dodatečné funkce, s výpovědí zaslanou na adresu [email protected]. Existuje měsíční výpovědní lhůta, která nabývá účinnosti na konci daného kalendářního měsíce, během kterého byla podána výpověď.

Jak vypadá nákupní proces?

Při tvorbě je každému účtu připsán plán Startup. V případě potřeby zvětšení plánu je nezbytné se obrátit na account managera. Po zaznamenaní požadavku se pro získaní požadovaných informací na zákazníka obrátí zákaznická podpora. Následně je aktivován platný účet s dodatečnými funkcemi. Podrobná pravidla a ceníky naleznete zde.

Mohu propojit několik domén s SMTP účtem a vyhrazeným IP?

Server EmailLab lze připojit k libovolnému počtu odesílacích systémů a zprávy z libovolného počtu domén lze přesměrovat na náš server. Jeden server zvládne zaslat email z vícera domén. Pamatujte však, že všechna odeslaná statistická data v panelu budou považována za jednu a data nebudou rozdělena na více domén.

Jak mohu rychle zkontrolovat, zda klient přijal, ale neotevřel email? Například: Posílám zprávu 50 lidem, v systému vidím stav „OK“, což znamená, že zprávu dostalo 50 lidí. Zároveň, vidím, že status „open“ je připsán pouze 16 adresám. Jak můžu vypsat zbývajících 34 adres?

K dispozici je záložka „Přehledy aktivit“, která vám poskytne všechny tyto podrobnosti. Protokoly všech zaslaných zpráv jsou zaznamenávány. Ve vyhledávači je třeba nastavit relevantní stav, který spustí zobrazení seznamu adres, které například přijaly status trackování. Pamatujte, že protokoly aktivit jsou ve Vašem systému uchovávány po dobu 1 dne s plánem Startup, po 7 dnech s plánem Essential nebo 15 dní u všech plánů vyšší úrovně. Po této lhůtě jsou protokoly odstraněny ze systému. Pokud si přejete prodloužit toto období protokolování, budete si muset stáhnout data prostřednictvím rozhraní API a provést analýzu stavu ve vlastním systému. Neváhejte prozkoumat naši API dokumentaci.

Má hlavní doména, která je napojená na aplikace Google, je priklad.com. Jak můžu propojit IP a SMTP na stejnou doménu, ale zároveň i jinou, jak například priklad.email?

EmailLabs je externí infrastrukturou (SMTP), která můžete propojit se svým zasílacím systémem, nikoli však s doménou. Po úspěšném propojení můžete nastavit jakoukoliv doménu, na které bude napojeno zasílání. Není požadováno žádné další propojení s EmailLabs.