Emailový systém - jednoduše a pohodlně

Vylepšete své výsledky pomocí výkonného emailového rozhraní API, které vám umožní sledovat, odesílat a přijímat emaily na webu.

Výkon přizpůsobený Vaším požadavkům

Doručovaní emailů je nyní Chytřejší, Rychlejší a Bezpečnější

Dodejte Vaší emailové inteligenci šťávu: Chytřejší

Posílejte přesné emaily a oddělte marketingové od transakčních pomocí dynamického filtrování, abyste se nedostali do front. Zvolte si špičkové IP s nejlepší pověstí, autorizován mezinárodními nebo domácími poskytovateli internetových služeb.

Zlepšete rychlost svých emailů: Rychleji

Doručte emaily za 0.16 sekund. Díky vysoce škálovatelné cloudové službě můžete rychle vylepšit svou spolehlivost na službu postavenou na rychlosti, bez ohledu na objem emailů, abyste mohli rozesílat 5 nebo 5 milionů e-mailů.

Zajistěte svou reputaci: Bezpečněji

Můžete se spolehnout na robustním systému stvořeném za účelem doručitelnosti. Přidejte vyhrazenou adresu IP a ověřte svůj email pomocí standardů SPF, DKIM a DMARC - standardů, které vytvářejí konzistentní reputaci domény a chrání vaši značku před jakýmkoli spoofingem nebo podvody - prokažte se jako důvěryhodná značka.

.000

Registrovaní uživatelé

0,s.

Průměrné rychlostí emailů

,98%

Výsledky zasílání

Jste v dobré společnosti

Dovězte se o vlivu Emaillabs na zákazníky, od výzev, kterým čelili - k tomu, čeho dosáhli - k rostoucímu vlivu na jejich okolí

Výkonné řešení pro developery a marketing

Prediktivní analytika a zabezpečená infrastruktura dodávek, které poskytují rozsah a efektivitu.

<?php
##Pobieranie klasy automatycznego ładowania PHPMailer
require 'PHPMailerAutoload.php';
 
##Inicjalizacja klasy
$mail = new PHPMailer;
 
##Ustawienia danych połączenia SMTP
$mail->isSMTP();
$mail->Host = 'smtp.emaillabs.net.pl';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = '{nazwa konta smtp}';
$mail->Password = '{takie jak w rejestracji}';
$mail->Port = 587;
##Pobieranie potrzebnych klas
import os
import smtplib
 
##Import rodzaju maila
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
 
##Autoryzacja
uname = '{nazwa konta smtp}'
passwd = '{takie jak w rejestracji}'
 
##Inicjalizacja połączenia smtp
smtp = smtplib.SMTP('smtp.emaillabs.net.pl', 587)
smtp.login(uname, passwd)
##Pobieranie podstawowych klas
use strict;
use warnings;
 
##Inicjalizacja klasy email
use Email::Sender::Simple qw(sendmail);
use Email::Sender::Transport::SMTP ();
 
##Ustawienie danych do połączenia
my $smtpS = 'smtp.emaillabs.net.pl';
my $smtpP = 587;
my $uname  = '{nazwa konta smtp}';
my $passwd = '{takie jak w rejestracji}';
 
##Ustawienia połączenia z SMTP
my $transport = Email::Sender::Transport::SMTP->new({
  host => $smtpS,
  port => $smtpP,
  sasl_username => $uname,
  sasl_password => $passwd,
});
//Pobiranie biblioteki emailjs
var email  = require("emailjs/email");
 
//Ustawienie danych do połączania
var server = email.server.connect({
  user:    "{nazwa konta smtp}", 
  password:  "{takie jak w rejestracji}", 
  host:    "smtp.emaillabs.net.pl", 
  ssl:     false,
  port:    "587"
});

 

//Pobieranie klasy SMTP
SmtpClient client = new SmtpClient();
 
//Ustawienia danych połączenia
client.Port = 587;
client.Host = "smtp.emaillabs.net.pl";
client.EnableSsl = false;
client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
client.UseDefaultCredentials = false;
client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("{nazwa konta smtp}","{takie jak w rejestracji}");

 

Wspieramy również takie języki jak: ruby, java, c++, objective-c, swift oraz wiele innych.

Jako jedna z nejlepších společností v oboru nabízí Emailabs širokou škálu možností propojení služeb SMTP pro doručování emailů. Bez ohledu na to, zda posíláte e-maily jako elektronický obchod, SaaS nebo jinou službu, můžete snadno integrovat EmailLabs do svého procesu. S naším jednoduchým SMTP propojením můžete začít odesílat svou kampaň v průběhu minut. Zařaďte naše Restful API do vaší sady nástrojů a získejte úplnou kontrolu a používejte systém podle svých potřeb.

ZOBRAZIT PŘÍKLADY KÓDU A DOKUMENTACI

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ PROPOJENÍ S TĚMI NEJLEPŠÍMI NAPŘÍČ INTERNETEM

edrone

Zařaďte vyšší rychlost s propojeným emailovým systémem

Uzavřete partnerství s doručovací službou, které důvěřuje více než 10 000 společností - vývojářů a obchodníků, kteří se na nás spoléhají v oblasti časových úspor, škálovatelnosti a odborných znalostí

PŘIHLASTE SE NYNÍ!

ZASÍLEJTE ZDARMA AŽ 9 000 MAILŮ MĚSÍČNĚ

JSME HRDÍ NA NAŠE OCENĚNÍ

Microsoft

Technology Fast 50
Deloitte

Financial Times

ISO 27001

Intertelecom