Dedykowana, autoryzowana u providerów infrastruktura wysyłkowa dla wiadomości transakcyjnych.

Rejestracji w usłudze

0,0s.

Średni czas wysyłki

,98%

Dostarczalność e-maili

Opis sytuacji

Fordata to czołowy dostawca systemu virtual data room w CEE. Firma wspiera takie procesy, jak fuzje i przejęcia, due diligence, audyty, projekty pozyskiwania finansowania, sprzedaż pakietów wierzytelności czy projekty realizowane w branży nieruchomości komercyjnych, life science i energetycznej.

Napotkane problemy

1.

Dbałość o ochronę wykorzystywanych danych osobowych ma przełożenie na budowanie zaufania między administratorami a odbiorcami ich usług czy towarów. Z tego powodu kwestia ochrony danych osobowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa procesom ich przetwarzania były dla Fordata szczególnie ważne.

2.

Nieodzownym elementem dla firmy technologicznej było SLA i gwarancja wsparcia w razie problemów, czasy reakcji, naprawy; również wytyczona, jasna ścieżka działania dla specjalistów.

3.

Fordata pracuje bezpośrednio z ważnymi danymi, które muszę skutecznie dotrzeć na czas, więc w ramach wdrożenia rozwiązania smtp i email API, podstawą były odpowiednio przygotowane testy dostarczalności i przepustowości. Wyniki przeprowadzonych testów muszą dowodzić o prawidłowości pracy infrastruktury, jej wydajności oraz właściwego zapisywania danych z wysyłek w panelu admina.

Rozwiązania

1.

EmailLabs w pełni wsparł Fordata w zakresie przygotowania dedykowanej, wydzielonej infrastruktury wysyłkowej dla wiadomości transakcyjnych.

2.

Wszystkie serwery zostały odpowiednio uwierzytelnione, rozgrzane, a Support EmailLabs pomógł w przygotowaniu wpisów SPF, DKIM i DMARC, koniecznych dla dobrej dostarczalności oraz zabezpieczenia przed podszywaniem się pod nadawcę.

3.

W EmailLabs wiemy, jak ważnym elementem przy podejmowaniu długoterminowej współpracy, jest zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa. Dlatego gwarantujemy dostępność usług, czasy reakcji w ramach umów SLA. Platforma jest stale monitorowana, a dodatkowo nad jej działaniem czuwa zespół wyspecjalistowanych pracowników działu technicznego, pełniących dyżur 24/7. W czasie przerw technicznych, ruch przepinany jest na infrastrukturę zapasową.

4.

EmailLabs spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. dzięki certyfikacji ISO/IEC 27001 potwierdzającej zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa informacji. Platforma przechodzi również cykliczne testy penetracyjne realizowane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne i zatrudnia inżynierów bezpieczeństwa wdrażających najnowsze rozwiązania.

5.

EmailLabs dysponuje własnymi serwerami. Wszystkie serwery, w tym zapasowe są zlokalizowane w EOG, co zapewnia pełną zgodność z przepisami RODO.

6.

Nim Fordata podjęła ostateczną decyzję o współpracy, przeprowadzony został darmowy test usługi, w ramach którego Klient bez żadnych dodatkowych opłat otrzymał pełen dostęp do infrastruktury i wszystkich funkcji platformy. Do dyspozycji był również zespół obsługi klienta oraz support IT.

7.

Fordata zyskało najlepszą dostarczalność oraz dostęp do logów wiadomości e-mail, które pełnią ważny dowód w zakresie prowadzonej komunikacji. Przechowywane są przez 14 dni, jednakże istnieje możliwość ich pobierania po API i przechowywania po stronie Klienta tak długo, jak Fordata uzna to za konieczne.

"Uzyskaliśmy pełne wsparcie w zakresie przygotowania dedykowanej, autoryzowanej u providerów infrastruktury wysyłkowej dla wiadomości transakcyjnych."

FORDATA

Virtual Data Room Solutions

Read more case studies

Utwórz konto w EmailLabs już dziś

Popraw wyniki CTR i Open Rate w kanale E-mail