Niezawodna Platforma
do Wysyłki E-maili Transakcyjnych

Postaw na najwyższą dostarczalność wiadomości e-mail, dzięki zaufanej infrastrukturze serwerowej, niezależnie od tego, czy wysyłasz swoją komunikację transakcyjną do lokalnych czy globalnych providerów. Zintegruj platformę wysyłkową lub aplikację za pośrednictwem Email API lub Cloud-Based SMTP w zaledwie kilka minut i ciesz się dostarczalnością na poziomie 99,98% wraz z najlepszymi funkcjami jakie, EmailLabs ma do zaoferowania!

CENNIK ROZPOCZNIJ ZA DARMO

🤔 Czym są E-maile Transakcyjne?

Emaile transakcyjne to wiadomości generowane automatycznie w odpowiedzi na określone działania użytkowników, takie jak rejestracja w nowej usłudze lub podjęta transakcja na stronie internetowej, w sklepie online czy aplikacji. Zawierają na przykład informację o fakturach, potwierdzenie zamówienia, aktualizacje wysyłki lub reset hasła.

W przeciwieństwie do e-maili marketingowych, które wymagają zgody przed wysłaniem, e-maile transakcyjne są wyzwalane bezpośrednio przez aktywność użytkownika i nie potrzebują wcześniejszej akceptacji. Służą one celom funkcjonalnym poprzez dostarczanie informacji lub aktualizacji związanych z transakcją wywołaną przez użytkownika.

Zwiększ Wydajność Transakcyjnych Wiadomości E-mail Dzięki Płynnej Integracji Email API

Integracja E-mail RESTful API z istniejącymi systemami zapewnia niezawodną dostarczalność oraz środki bezpieczeństwa zgodne z najwyższymi branżowymi standardami. Nasz usprawniony proces integracji umożliwia developerom bezproblemową implementację, dzięki czemu możesz zacząć czerpać korzyści z ulepszonego zarządzania transakcyjnymi wiadomościami w mgnieniu oka. Wysyłaj i dostarczaj tysiące, a nawet miliony e-mail bez żadnych problemów z przepustowością.

SPRAWDŹ DOKUMENTACJĘ API
<?php
//Initialization of CURL library
$curl = curl_init();
//Setting the address from which data will be collected
$url = "https://api.emaillabs.net.pl/api/new_sendmail";

//Setting App Key
$appkey = 'APP_KEY';
//Setting Secret Key
$secret = 'SECRET_KEY';

//Creating criteria of dispatch
 $data = array(
   'to' => array(
     'mail_1@domain' => Array(
       //If you want to set reciver name use KEY
       'reciver_name' => 'reciver'
       // Message id
       'message_id' => '[email protected]'
     ),
   ),
   'reply to' => '[email protected]',
   'smtp_account' => '1.your_panel_name.smtp',
   'subject' => 'Subject:: {{ news }}', //Will swap if var exsits
   'html' => 'or you can use HTML insted tamplate_id',
   'text' => 'you can also add TEXT part',
   'from' => 'from@domain',
   'from_name' => 'My Company Name',
   'headers' => array(
     'x-header-1' => 'test-1',
     'x-header-2' => 'test-2'
   ),
   'cc' => '[email protected]',
   'cc_name' => 'Jan Nowak',
   'bcc' => '[email protected]',
   'bcc_name' => 'Adam Nowak',
   'tags' => array(
     'tag_1',
     'tag_2'
   ),
   'files' => array(
     array(
       'name' => 'image_1.jpg',
       'mime' => 'image/jpeg',
       'content' => 'some_file_content_in_base_64'
     ),
     array(
       'name' => 'image_2.jpg',
       'mime' => 'image/jpeg',
       'content' => 'some_file_content_in_base_64',
       'inline' => 1
     )
   )

 );

//Setting POST method
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
//Transfer of data to POST
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $data ));
//Setting the authentication type
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD , "$appkey:$secret");
//Transfer URL action
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
//Settings of the return from the server
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

//Download results
$result = curl_exec($curl);
echo $result;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;
using RestSharp;
using RestSharp.Authenticators;
using SimpleJson;

namespace TGS
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      sendMail("Wiadomość");
      Console.Read();
    }

    private static bool sendMail(string message)
    {
      string appkey = "app_key";
      string secretKey = "secret_key";
    
      var auth = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes((String.Format("{0}:{1}", appkey, secretKey)));
      string authToBase64 = Convert.ToBase64String(auth);
    
      RestClient client = new RestClient("https://api.emaillabs.net.pl/");
      client.Authenticator = new HttpBasicAuthenticator(appkey, secretKey);
      RestRequest request = new RestRequest("api/new_sendmail", Method.POST);
    
      request.AddHeader("Authorization", "Basic " + authToBase64);
      request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
    
      request.AddParameter("smtp_account", "1.smtp_account.smtp");
      request.AddParameter("to[[email protected]][message_id]", "[email protected]");
      request.AddParameter("subject", message);
      request.AddParameter("text", "test");
      request.AddParameter("from", "[email protected]");
    
      IRestResponse response = client.Execute(request);
      var content = response.Content;
      Console.Write(content);
      return true;
    }

  }
}
import base64
import requests

def file_get_contents(filename):
  with open(filename) as f:
    return f.read()

auth_header = base64.b64encode("appkey:secretkey")

url = 'https://api.emaillabs.net.pl/api/new_sendmail'

data = {
'to[[email protected]]' : '',
'smtp_account' : '1.account.smtp',
'subject' : 'Test template 2',
'html' : 'Some HTML',
'text' : 'Some Text',
'reply_to' : '[email protected]',
'from' : '[email protected]',
'from_name' : 'Office',
'files[0][name]' : "name.png",
'files[0][mime]' : "image/png",
'files[0][content]' : base64.b64encode(file_get_contents("grafika.png")),
}

r = requests.post(url, headers={"Authorization": "Basic %s" % auth_header}, data=data)

print(r.text)
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;
import java.sql.Timestamp;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.util.Base64;

public class SendMail {
      public static void main(String[] args) {
        try {
          // setup variables
          String appKey = "apkk_key";
          String secretKey = "secret_key";
    
          String userpass = appKey + ":" + secretKey;
          String basicAuth = "Basic "
          + Base64.getEncoder().encodeToString(userpass.getBytes("UTF-8"));
    
          String base64Image = "";
          File file = new File("3.png");
    
          FileInputStream imageInFile = new FileInputStream(file);
          byte imageData[] = new byte[(int) file.length()];
          imageInFile.read(imageData);
          base64Image = Base64.getEncoder().encodeToString(imageData);
    
          // set params
          HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
          params.put("smtp_account", "1.account.smtp");
          params.put("subject", "Test java");
          params.put("html", "<p>Some Html</p>");
          params.put("text", "Test java");
          params.put("from", "[email protected]");
          params.put("to[[email protected]][message_id]", "[email protected]");
          params.put("files[0][name]", "some_name.png");
          params.put("files[0][mime]", "image/png");
          params.put("files[0][content]", base64Image);
    
          // build query
          StringBuilder query = new StringBuilder();
          boolean first = true;
          for (Map.Entry<String, String> entry : params.entrySet()) {
            if (first)
              first = false;
            else
              query.append("&");
            query.append(URLEncoder.encode(entry.getKey(), "UTF-8"));
            query.append("=");
            query.append(URLEncoder.encode(entry.getValue(), "UTF-8"));
          }
    
          // setup connection
          URL url = new URL("https://api.emaillabs.net.pl/api/new_sendmail");
    
          HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
          connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
          connection.setRequestMethod("POST");
          connection.setRequestProperty("Authorization", basicAuth);
          connection.setDoOutput(true);
    
          // send data
          OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream());
          out.write(query.toString());
          out.close();
    
          // read output
          BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
          System.out.print(in.readLine());
    
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
var request = require('request');

    request.post({
      url: 'https://api.emaillabs.net.pl/api/new_sendmail',
      headers : {
        'content-type' : 'application/x-www-form-urlencoded',
        "Authorization" : "Basic " + new Buffer('appkey' + ":" + 'secretkey').toString("base64"),
      },
      form:{
        'to' : {
          '[email protected]' : ''
        },
        'subject' : 'Subject',
        'html' : 'Html',
        'smtp_account' : '1.panel_name.smtp',
        'from' : '[email protected]'
      }},
      function (error, response, body) {
        console.log(body)
      }
    );
Docieraj do Skrzynek Odbiorczych w Mgnieniu Oka Za Pomocą Cloud-Based SMTP

Docieraj do Skrzynek Odbiorczych w Mgnieniu Oka Za Pomocą
Cloud-Based SMTP

Integracja SMTP Relay jest fundamentem skutecznego dostarczania transakcyjnych wiadomości do skrzynek odbiorczych Twoich subskrybentów. Dzięki 5-minutowemu procesowi integracji z istniejącymi systemami, e-maile zawsze wysyłane są bez żadnych opóźnień z zaufanego źródła, niezawodnych serwerów SMTP. Pożegnaj się z problemami z dostarczalnością transakcyjnych wiadomości e-mail i przywitaj się z nowym standardem komunikacji, dzięki niezawodnej infrastrukturze EmailLabs.

ROZPOCZNIJ ZA DARMO

Zbuduj Dobrą Reputację Nadawcy z EmailLabs!

Autoryzacja Nadawcy - Wypróbuj Darmowy Konfigurator

Dzięki uwierzytelnianiu nadawcy, Twoja domena będzie odpowiednio chroniona przed próbami phishingu oraz nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. W Panelu EmailLabs wygenerujesz unikalny wpis, który należy dodać do ustawień DNS wybranej domeny. Wpis wprowadza klucz DKIM, który działa jako dodatkowe uwierzytelnienie dla wysyłanych wiadomości.

Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane z EmailLabs są szyfrowane za pomocą protokołu TLS. Wspieramy uwierzytelnianie SPF i DKIM i zachęcamy do wdrożenia uwierzytelniania DMARC przynajmniej z polityką na poziomie “p=none”. Dodatkowo możesz zabezpieczyć swoje emaile za pomocą implementacji certyfikatu S/MIME, a zespół naszych Ekspertów pomoże Ci we wdrożeniu standardu BIMI.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWE KROKI
Autoryzacja Nadawcy - Wypróbuj Darmowy Konfigurator
Śledź Powiadomienia w Czasie Rzeczywistym Dzięki Email Webhooks

Śledź Powiadomienia w Czasie Rzeczywistym Dzięki Email Webhooks

Nie musisz już dłużej ręcznie sprawdzać statystyk i aktualizacji statusów. Webhooki umożliwiają otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących m.in. otwarć, kliknięć czy odrzuceń. Pozwoli Ci to łatwo sprawdzić, co stało się z Twoją wiadomością, bez obaw, że kluczowe dane zostaną usunięte po wygaśnięciu TTL.

Pamiętaj, że wykorzystanie webhooków pozwala nie tylko na monitorowanie interakcji klientów z Twoimi e-mailami, ale także na śledzenie wydajności Twoich kampanii. Śledząc wiadomości wysłane z Twojej aplikacji, możesz szybko reagować na wszelkie problemy, chronić reputację nadawcy, adresu IP oraz zapewnić najwyższą dostarczalność e-mail.

CZYM JEST WEBHOOK?

Zwiększ Skuteczność Twojej Komunikacji z Weryfikacją Adresów

Zachowaj dobrą reputację domeny “From” i zwiększ dostarczalność dzięki funkcjonalności weryfikacji e-mail. Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie minimalizujące współczynniki odrzuceń i optymalizujące wydajność transakcyjnych wiadomości. Weryfikujemy adresy e-mail podczas ich wysyłania i przechowujemy nieprawidłowe adresy w oddzielnej grupie. Dodatkowo, wewnętrzna czarna lista w panelu EmailLabs zapewnia dostęp do nieprawidłowych adresów e-mail, umożliwiając skuteczne zapewnienie higieny listy mailingowej.

Zwiększ Skuteczność Twojej Komunikacji z Weryfikacją Adresów
Chroń Reputację Nadawcy i Wybierz Dedykowany Adres IP

Chroń Reputację Nadawcy
i Wybierz Dedykowany Adres IP

Oddziel e-maile marketingowe od transakcyjnych, aby zagwarantować skuteczne dostarczenie najważniejszych wiadomości do skrzynek odbiorczych Twoich subskrybentów. Dedykowany adres IP dla transakcyjnych wiadomości e-mail poprawia dostarczalność, zapewniając kontrolę nad reputacją nadawcy. Pozwala to uniknąć umieszczenia na czarnej liście, ponieważ działasz niezależnie od nadawców wysyłających SPAM, korzystających ze współdzielonych adresów IP.

Kampanie Transakcyjne Zawsze Dopasowane Do Twoich Potrzeb

Darmowe Szablony HTML dla E-maili Transakcyjnych - Wyróżnij Swoje Wiadomości

Skorzystaj z naszych w pełni responsywnych szablonów e-maili transakcyjnych, aby skutecznie komunikować się z klientami za pomocą profesjonalnie zaprojektowanych wiadomości. Oszczędzaj czas, unikając konieczności tworzenia e-maili od podstaw. Spersonalizuj swoje transakcyjne wiadomości bez wysiłku, włączając do nich elementy marki, kolory, niestandardowe atrybuty, takie jak nazwy produktów, ceny, obrazy lub dowolne inne elementy.  Bez względu na to, czy wysyłasz potwierdzenia zakupów, powiadomienia o statusie zamówienia czy komunikaty o dostawie, nasze szablony są odpowiednio dostosowane, aby doskonale pasować do różnorodnych potrzeb Twojej firmy.

SZABLONY WIADOMOŚCI
Darmowe Szablony HTML dla E-maili Transakcyjnych - Wyróżnij Swoje Wiadomości
Zwiększ Dostarczalność Twoich Najważniejszych Wiadomości E-mail

Zwiększ Dostarczalność Twoich Najważniejszych Wiadomości E-mail

Dostarczaj e-maile transakcyjne zawsze do skrzynki odbiorczej, niezależnie od tego, czy wysyłasz mniejsze wolumeny, czy masowe kampanie e-mail. Dzięki współpracy z popularnymi providerami i niezawodnemu Email API możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twoje wiadomości transakcyjne zawsze umieszczane będą we właściwym folderze. Optymalizując dostarczalność, chronisz tę istotną komunikację i podtrzymujesz swoje zaangażowanie w płynną obsługę klienta.

ROZPOCZNIJ ZA DARMO

Potrzebujesz Pomocy? Napisz do Nas!

W przypadku jakichkolwiek trudności skontaktuj się z nami za pomocą preferowanej metody komunikacji – nasz dedykowany zespół wsparcia odpowie na Twoje pytania. Pomożemy Ci przejść poprawnie przez proces integracji za pomocą Email API i SMTP, doradzimy w kwestiach związanych z konfiguracją niestandardowych domen czy uwierzytelnieniu Twoich e-maili. Wyjaśnimy czym jest reputacja nadawcy oraz podpowiemy, jak wykorzystywać dobre praktyki, aby nieprzerwanie cieszyć się najwyższą dostarczalnością i przepustowością.

PAKIETY SUPPORTOWE

  Wybierz Bezpieczną Usługę do Wysyłki E-maili Transakcyjnych

  Transakcyjne wiadomości e-mail zawierają informacje, które często są wrażliwe i poufne. Dzięki TLS, S/MIME, SPF, DKIM, DMARC i BIMI Twoje e-maile  są zaszyfrowane i uwierzytelnione
  oraz jednocześnie dostarczane z najwyższą prędkością. Wypróbuj EmailLabs zakładając darmowe konto już dziś!

  ROZPOCZNIJ ZA DARMO

  Jesteśmy częścią Spółki Publicznej VERCOM S.A.

  Zaufali nam najlepsi nadawcy:

  nike new balance blomreach mbank

  Sprawdź co Mówią o Nas Klienci!

  FAQ

  Jaka jest różnica między e-mailami marketingowymi a transakcyjnymi?

  E-maile transakcyjne nie wymagają zgody użytkownika i są generowane przez konkretne działanie (lub jego brak). Mają głównie charakter informacyjny, podczas gdy wysyłane do większej liczby odbiorców e-maile marketingowe, cechuje treść o charakterze promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie sprzedaży, zaangażowania i świadomości marki. Ważne, by zapamiętać, że w przypadku wysyłek marketingowych wymagane jest uzyskanie zgody.

  Zarówno e-maile transakcyjne, jak i marketingowe mają na celu zwiększenie konwersji, satysfakcji klientów i zaangażowania w działalność firmy.

  Jakie są przykłady e-maili transakcyjnych?

  E-maile transakcyjne są generowane automatycznie, w wyniku określonego działania użytkownika. Oto kilka przykładów:

  • Potwierdzenie zamówienia: e-mail wysyłany po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, zawierający szczegóły zamówienia, informacje o płatności lub dostawie.
  • Potwierdzenie wysyłki: e-mail generowany zaraz po wysyłce zamówienia, zawierający informację o śledzeniu i szacowaną datę dostawy.
  • Potwierdzenie rejestracji: e-mail wysyłany po zarejestrowaniu się na stronie internetowej lub platformie, zawierający potwierdzenie rejestracji, link aktywacyjny lub dane logowania.
  • Potwierdzenie płatności: e-mail potwierdzający dokonanie płatności, zawierający szczegóły transakcji, kwotę płatności, numer transakcji itp.
  • Faktury: e-mail wysyłany jako potwierdzenie zakupu lub płatności, zawierający szczegółowe informacje, takie jak rozliczenie, kwota i termin płatności.
  • Powiadomienia o statusie zamówienia: e-mail informujący klienta o zmianach w statusie zamówienia, na przykład o wysłaniu, dostarczeniu lub opóźnieniu przesyłki.
  • Prośba o zresetowanie hasła: e-mail wysyłany użytkownikowi po złożeniu prośby o zresetowanie hasła do swojego konta. Zawiera zazwyczaj link lub instrukcje umożliwiające reset.
  • Przypomnienia o porzuconym koszyku: e-mail wysyłany do klientów, którzy dodali produkty do koszyka, ale nie dokończyli procesu zakupowego. Mają na celu przypomnienie o niezakończonym zamówieniu i zachęcenie do sfinalizowania zakupu.
  • Potwierdzenie subskrypcji: e-mail wysyłany po zapisaniu się na newsletter lub inne formy subskrypcji, zawierający potwierdzenie oraz ewentualnie informacje o warunkach.
  • Powiadomienia o aktualizacjach konta: e-mail informujący użytkowników o aktualizacjach, takich jak zmiana hasła, ustawień konta czy zmiana danych osobowych.
  • Zaproszenia do programu lojalnościowego: e-mail wysyłany do klientów z zaproszeniem do udziału w programie lojalnościowym, oferujący specjalne korzyści lub rabaty.
  • Opinie i oceny: e-mail zachęcający klientów do zostawienia opinii lub oceny na temat zakupionych produktów lub usług, co może być przydatne dla innych użytkowników oraz dla samej firmy w celu poprawy jakości oferowanych produktów/usług.

  Dlaczego e-maile transakcyjne są kluczowe dla firm?

  E-maile transakcyjne to rodzaj e-mail marketingu, w którym firmy, takie jak platformy marketingowe, strony blogowe lub sklepy e-commerce, wysyłają wiadomości, które są niezbędne dla klientów, poprawiają wrażenia użytkownika, budują zaufanie wśród klientów, a także mogą służyć jako okazja do sprzedaży dodatkowej lub cross-sellingu.

  Wśród korzyści płynących z e-maili transakcyjnych wymienić można: większe zaangażowanie klientów, wyższe wskaźniki open rate i click rate, zwiększoną lojalność wobec marki. Warto również uwzględnić potencjalne przychody i wartościowe źródło danych o preferencjach zakupowych naszych odbiorców. Przede wszystkim jednak e-maile te umożliwiają nam sprawne dostarczanie klientom aktualnych i istotnych dla nich informacji.

  W czym komunikacja transakcyjna może pomóc firmom?

  Poprawne wykorzystanie transakcyjnych wiadomości e-mail może pomóc firmom w budowaniu pozytywnych relacji z klientami, zwiększaniu zaangażowania użytkowników i generowaniu dodatkowych przychodów. Jednak ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, takich jak RODO, aby uniknąć problemów prawnych związanych z komunikacją e-mailową.

  Jak mogę zoptymalizować dostarczalność e-maili transakcyjnych?

  Możesz zoptymalizować dostarczalność e-maili transakcyjnych poprzez utrzymanie higieny bazy i aktualnej listy mailingowej, wdrożenie protokołów autoryzacji, takich jak SPF, DKIM i DMARC lub Standardu BIMI, monitorowanie wskaźników wydajności e-maili, przestrzeganie regulacji prawnych przeciwdziałających spamowi oraz korzystanie z renomowanych dostawców usług e-maili transakcyjnych.

  Jakie są najlepsze praktyki dla e-maili transakcyjnych?

  Najlepsze praktyki w zakresie e-maili transakcyjnych, które zalecamy, obejmują personalizację treści, optymalizację e-maili pod kątem urządzeń mobilnych, używanie jasnego i zwięzłego języka, dostarczanie istotnych informacji i zapewnienie, że e-maile są dostarczane na czas.

  Co muszę zrobić, żeby zacząć wysyłać e-maile transakcyjne?

  Aby zacząć wysyłać maile transakcyjne z EmailLabs, musisz założyć konto w naszej usłudze. Po zarejestrowaniu się otrzymasz dane uwierzytelniające, które umożliwią integrację z platformą.

  Ile kosztuje wysyłka e-maili transakcyjnych?

  EmailLabs posiada elastyczne pakiety dla firm wysyłających każdy wolumen wiadomości. Koszt dopasowany jest do liczby wysłanych wiadomości transakcyjnych. 

  Zapoznaj się z naszym cennikiem!

  Na jakie rynki mogę wysyłać e-maile z infrastruktury EmailLabs?

  EmailLabs jest tam, gdzie są Twoi klienci. 

  Umożliwiamy wysyłanie wiadomości e-mail na różne rynki lokalne i globalne, dzięki naszemu dostosowaniu do wymagań i stałej komunikacji z providerami. Dzięki elastyczności EmailLabs możesz wysyłać wiadomości na rynki w dowolnym miejscu na świecie, umożliwiając skuteczną komunikację z klientami w różnych obszarach geograficznych.

  Dodatkowo, stale monitorujemy zmieniające się polityki antyspamowe, zapewniając naszym klientom pełną zgodność z najnowszymi zasadami narzucanymi przez providerów. Warto również wspomnieć, że EmailLabs specjalizuje się w lokalnej dostarczalności, oferując najlepsze wyniki zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

  Jeśli masz konkretne pytania dotyczące dostępności platformy na określonych rynkach, zalecamy bezpośredni kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

  Jaką maksymalną przepustowość można osiągnąć dzięki EmailLabs?

  W EmailLabs priorytetowo traktujemy dedykowaną infrastrukturę, stale dostosowując się do indywidualnych potrzeb, abyś mógł samodzielnie skutecznie zarządzać reputacją nadawcy.

  Tworząc bezpłatne konto w naszej usłudze, możesz wysyłać do 300 wiadomości e-mail dziennie. Należy jednak pamiętać, że będą one wysyłane ze współdzielonego adresu IP. 

  Plany od PRO 100 gwarantują dedykowany adres IP i maksymalną przepustowość do 120 000 wiadomości e-mail na godzinę. Oznacza to możliwość wysyłania znacznej ilości wiadomości w stosunkowo krótkim czasie, dlatego plany te rekomendujemy dla użytkowników wysyłających kampanie e-mailowe na większą skalę.

  Mogę zintegrować EmailLabs z różnymi platformami CRM i Marketing Automation?

  Nasza usługa umożliwia integrację z różnymi platformami CRM i Marketing Automation.  

  Integracja API nie jest trudnym procesem, ale wymaga kodowania. Z drugiej strony, integracja SMTP zajmuje tylko 5 minut i poradzi sobie z nią osoba bez umiejętności informatycznych. Niemniej jednak obie metody zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić płynne i przyjazne dla użytkownika doświadczenia.

  Czy dedykowany adres IP jest niezbędny?

  Chociaż zarówno współdzielone, jak i dedykowane adresy mają swoje wady i zalety, to czy potrzebujesz dedykowanego IP zależy od Twoich indywidualnych potrzeb.

  Współdzielony adres IP jest bardziej przystępny cenowo i może być dobrym wyborem dla podmiotów wysyłających mniej wiadomości e-mail lub robiących to sporadycznie. Pamiętaj jednak, że przy tym wariancie, na Twoją reputację wpływa też reputacja innych nadawców, z którymi współdzielisz adres IP. 

  Twoje e-maile transakcyjne mogą też być dostarczone z opóźnieniem, jeśli inny nadawca wysyła duże ilości wiadomości e-mail. Dodatkowo, ryzyko trafienia na czarną listę wzrasta wraz z liczbą nadawców współdzielących adres IP.  

  Z drugiej strony dedykowany adres IP zapewnia większą kontrolę i odpowiedzialność za swoją reputację nadawcy. Łatwiej jest zidentyfikować i skorygować czynniki wpływające na dostarczalność, ponieważ są one dopasowane do konkretnych wysyłek. W efekcie możesz skuteczniej dbać o swoją reputację i rozdzielić ruch transakcyjny od marketingowego. Nie musisz martwić się również o limity wysyłania i kolejkowanie wiadomości e-mail. Wszystkie te korzyści wiążą się jednak z wyższymi kosztami finansowymi.