Best practices, Dobre praktyki, IT & Tech

Czym Jest Webhook?

EmailLabs Team, 25 September 2023

webhook_what_is_it

W dzisiejszych czasach e-mail stał się jednym z podstawowych elementów każdej udanej digitalowej kampanii marketingowej. Firmy starają się zwiększyć swoje zaangażowanie i współczynniki konwersji, polegając na różnych narzędziach i technologiach. Jednym z podstawowych narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych są Webhooki.

Ale czym dokładnie jest webhook i jak wykorzystuje się go w e-mail marketingu? 

zainteresowanie_slowem_webhook_w_google

źródło: Google Trends

W tym artykule przybliżymy oraz opiszemy większość funkcjonalności webhooków oraz pokażemy hak możesz wykorzystać je w optymalizacji swojej Strategii Dostarczalności E-mail!

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak możesz wykorzystać to narzędzie, aby wznieść swój marketing e-mailowy na wyższy poziom.

Zwiększ z nami dostarczalność i bezpieczeństwo komunikacji e-mail!

Czym Dokładnie Są Webooks?

Obecnie firmy coraz bardziej polegają na automatyzacji, aby usprawnić swoje wewnętrzne procesy swoją i poprawić wydajność. Webhooki stały się kluczową częścią tego procesu, umożliwiając aplikacjom lokalnym i webowym udostępnianie danych w czasie rzeczywistym bez konieczności ciągłej manualnej interwencji.

Webhook to ogólna koncepcja polegająca na tym, że jedna aplikacja lub serwis może wysyłać automatyczne powiadomienia lub dane do innej aplikacji lub serwisu w odpowiedzi na określone zdarzenia. Format danych, w jakim te informacje są przesyłane, może się różnić w zależności od implementacji i potrzeb konkretnego przypadku użycia.

Proces ten znacznie upraszcza zadania, które w przeciwnym razie wymagałyby interwencji człowieka, jednocześnie oszczędzając czas i zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Jak Działa Webhook?

Webhooks działają na zasadzie prostego komunikatu między dwiema aplikacjami lub usługami internetowymi. 

jak_dziala_webhook

Podstawowy Proces Działania Weebhook:

  1. Inicjacja: Proces rozpoczyna się od aplikacji, która jest nazywana “nadawcą” lub “klientem” (client app). Ten klient inicjuje webhook, wysyłając żądanie HTTP (najczęściej POST) do aplikacji serwerowej (webhook endpoint). W żądaniu zawierane są informacje o zdarzeniu lub danych, które klient chce przekazać.
  2. Rejestracja: Aplikacja serwerowa odbiera to żądanie i rejestruje webhook. Webhook ma określony adres URL, na który klient wysyła żądania. To jest ten punkt końcowy (endpoint), na który klient kieruje swoje zapytania.
  3. Oczekiwanie na zdarzenie: Aplikacja serwerowa czeka na wystąpienie określonego zdarzenia, które jest istotne dla klienta. Zdarzenie może być czymś takim jak nowa wiadomość e-mail, zmiana w bazie danych, aktywacja konta użytkownika, itp.
  4. Wysłanie powiadomienia: Kiedy zdarzenie, na które webhook jest zarejestrowany, nastąpi, aplikacja serwerowa wysyła powiadomienie do klienta. Powiadomienie to jest zazwyczaj żądaniem HTTP (najczęściej POST)zawierającym dane związane z zdarzeniem. Klient może teraz przetwarzać te dane i podejmować odpowiednie działania.
  5. Przetwarzanie danych: Aplikacja klienta odbiera powiadomienie i przetwarza dane zgodnie z zadaniami, które ma wykonać. Może to obejmować aktualizację bazy danych, wysłanie wiadomości e-mail, powiadomienie użytkownika lub inne działania zdefiniowane w logice aplikacji.

Działanie webhooków jest asynchroniczne, co oznacza, że ​​klient nie musi stale sprawdzać serwera pod kątem obecności nowych danych lub zdarzeń. Zamiast tego serwer informuje klienta tylko wtedy, gdy zachodzi określone zdarzenie, co pomaga w optymalizacji wydajności i skracaniu czasu odpowiedzi.

Webhooki mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, od wysyłania powiadomień po aktualizację informacji o klientach lub wyzwalanie określonej akcji w odpowiedzi na zachowanie użytkownika.

Weebhook vs. API – Kiedy Używać?

Na pierwszy rzut oka webhook może wydawać się podobny do API (Application Programming Interface). Istnieją jednak między nimi pewne kluczowe różnice. W rzeczywistości webhooki są często nazywane “reserve API’s”.

API są znacznie trudniejsze do wdrożenia niż webhooki, ponieważ wymagają opracowania niestandardowego kodu – aby skonfigurować webhook, wystarczy jedno żądanie POST (czyli żądanie HTTP) oraz adres URL, na który ma być dostarczona informacja.

Wadą interfejsów API jest również prędkość, zazwyczaj są one po prostu wolniejsze niż webhooki, ponieważ polegają na “odpytywaniu” (polling). Oznacza to, że API pobiera dane tylko wtedy, gdy wysyła żądanie do serwera. Webhooki natomiast otrzymują powiadomienia w czasie rzeczywistym – natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.

roznice_miedzy_api_a_webhook

Podsumowując: webhooki są bardziej odpowiednie do obsługi powiadomień w czasie rzeczywistym, podczas gdy API są wykorzystywane do integracji aplikacji i pobierania danych w bardziej kontrolowany sposób.

Jak Webhook Może Pomóc w E-mail Marketingu?

W kontekście e-mail marketingu, webhook jest narzędziem, które umożliwia wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym do platformy e-mail marketingowej za każdym razem, gdy wystąpi określone zdarzenie. Na przykład, można skonfigurować webhook, aby powiadomić platformę e-mail marketingową za każdym razem, gdy nowy użytkownik zostanie dodany do systemu CRM.

Proces ten może być wykorzystywany do wyzwalania wielu różnych działań, od wysłania powitalnej wiadomości e-mail do nowego klienta po dodanie go do określonej bazy lub listy e-mailowej.

Webhooki mogą być wykorzystywane do wysyłania z wielu różnych źródeł, w tym systemów CRM, platform eCommerce, aplikacji mediów społecznościowych i innych aplikacji internetowych. Dzięki temu są niezwykle wszechstronnym narzędziem, które można wykorzystać w różnych scenariuszach optymalizacji strategii e-mail marketingu.

Strategia Dostarczalności E-mail – dlaczego Twój E-Commerce jej potrzebuje?

Jeśli korzystasz z usług EmailLabs w celu zwiększenia dostarczalności wiadomości e-mail i wskaźników zaangażowania, webhooks to świetny sposób na zautomatyzowanie procesów e-mail marketingu i zaoszczędzenie czasu. Dzięki temu będziesz miał możliwość śledzenia statusów wysyłanych e-maili.

Pozwoli Ci to łatwo sprawdzić, czy e-mail został dostarczony i otwarty, bez konieczności obawiania się, że te istotne dane zostaną usunięte po upływie TTL (Time To Live). To również bardzo proste – możesz to zrobić bezpośrednio w ustawieniach swojego konta EmailLabs.

jak_ustawic_event_api_w_emaillabs

Jak włączyć EventAPI w Panelu EmailLabs?

Wybierz EmailLabs i odkryj, jak skuteczne mogą być Twoje działania marketingu e-mail oparte na webhookach!

Zwiększ z nami dostarczalność i bezpieczeństwo komunikacji e-mail!

Jak Webhooki Wpływają na Strategię E-mail Marketingu?

Prawidłowo skonfigurowane webhooki oferują szereg e-mail marketingowych korzyści, z których niektóre mogą nie być oczywiste na pierwszy rzut oka.

czym_jest_webhook_dla_email_marketingu

źródło: Campaign Monitor

Natychmiastowe Powiadomienia

Jedną z największych korzyści wynikających z wykorzystania webhooków w e-mail marketingu jest otrzymywanie natychmiastowych powiadomień. Dzięki webhookom nie trzeba już ręcznie sprawdzać potrzebnych danych lub aktualizacji. Webhooki umożliwiają otrzymywanie aktualizacji w czasie rzeczywistym dotyczących otwarć e-maili, kliknięć, odbić i innych zdarzeń. Możesz szybko reagować na zachowanie klientów i dostosowywać swoje kampanie e-mailowe odpowiednio.

Natychmiastowe powiadomienia ułatwiają śledzenie różnych metryk, które mogą być ważne dla Twojej strategii e-mail marketingu. Na przykład, zakładając, że chcesz monitorować liczbę miękkich odbić w swojej liście mailingowej lub dowiedzieć się, jaki procent Twoich e-maili jest oznaczany jako spam.

W przeszłości trzeba było ręcznie przeglądać logi e-mail, aby znaleźć te informacje. Dzięki webhookom możesz skonfigurować proces automatyzacji, który będzie śledzić te dane za Ciebie i natychmiast informować o nowych wydarzeniach. W ten sposób można szybko zidentyfikować wszelkie problemy z dostarczalnością wiadomości e-mail lub wskaźnikami zaangażowania i podjąć działania w celu ich naprawienia.

Lepsza Automatyzacja

Webhooki mogą również poprawić automatyzację kampanii e-mail. Integrując webhooki ze swoją platformą e-mail marketingową, możesz zautomatyzować zadania takie jak zarządzanie listami, segmentacja subskrybentów i spersonalizowane wiadomości.

Na przykład, można skonfigurować webhook, aby automatycznie dodawać nowych subskrybentów do listy e-mailowej lub wysyłać notyfikację e-mail do subskrybentów, którzy otworzyli określoną wiadomość. Na przykład po potwierdzeniu rejestracji na newsletter wysłać wiadomość z kodem rabatowym.

miyo_email_przyklad

Rozszerzona Personalizacja

Webhooki umożliwiają dostarczanie subskrybentom bardziej spersonalizowanych doświadczeń. Śledząc zachowanie subskrybentów w czasie rzeczywistym, możesz dostosować treść wiadomości e-mail i oferty w oparciu o ich zainteresowania i działania. Jeśli subskrybent niedawno kupił produkt, możesz użyć webhooków, aby wysłać mu ukierunkowane oferty lub rekomendacje w oparciu o jego historię zakupów.

personalizacja_email

Lepsza Dostarczalność E-mail

Korzystanie z webhooków w e-mail marketingu może również poprawić wskaźniki dostarczalności wiadomości e-mail. Jeśli używasz webhooków, będziesz w stanie śledzić adresy subskrybentów, którzy zrezygnowali z subskrypcji, oraz identyfikować nieważne adresy e-mail, co z kolei pomoże Ci utrzymać czystą listę mailingową i uniknąć oznaczenia jako spam.

Utrzymując wysoki wskaźnik dostarczalności, możesz upewnić się, że Twoje e-maile docierają do zamierzonych odbiorców i poprawiają ogólny sukces Twojej strategii e-mail marketingu.

Czy Istnieją Jakieś Ograniczenia Webhooków?

Chociaż webhooki są doskonałym narzędziem do poprawy strategii marketingu e-mail, ważne jest, aby być świadomym ich ograniczeń, aby skutecznie z nich korzystać.

Oto niektóre z potencjalnych wyzwań, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z webhooków w e-mail marketingu.

Obawy o Bezpieczeństwo

Jednym z największych zmartwień przy korzystaniu z webhooków jest kwestia bezpieczeństwa. Ponieważ webhooki polegają na przesyłaniu danych za pomocą adresu URL, zawsze istnieje ryzyko, że ktoś może odkryć ten adres URL i uzyskać dostęp do wrażliwych informacji. Aby to zminimalizować ważne jest, aby polegać na renomowanej platformie do marketingu e-mail i zaufanym Email API, która poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa.

Jako EmailLabs zawsze dbamy o bezpieczeństwo danych klientów i podejmujemy liczne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych webhooków. Jednak rozumiemy, że bezpieczeństwo danych to wspólna odpowiedzialność, dlatego zalecamy podjęcie podstawowych środków ostrożności po Twojej stronie, aby dodatkowo chronić Twoje dane.

Zawsze używaj protokołu HTTPS podczas konfigurowania webhooków, aby upewnić się, że dane są szyfrowane podczas przesyłania. Należy również rozważyć użycie Firewalla (zapory sieciowej), aby ograniczyć dostęp do adresu URL webhooka tylko do autoryzowanych adresów IP. Wreszcie, nie zapomnij zachować poufności adresu URL i regularnie go zmieniać, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko naruszenia danych.

Utrata Danych

Innym potencjalnym problemem podczas korzystania z webhooków jest utrata danych. Ponieważ webhooki otrzymują dane tylko wtedy, gdy wystąpi określone zdarzenie, zawsze istnieje ryzyko, że dane mogą zostać utracone, jeśli połączenie z serwerem zostanie przerwane. Chociaż webhooki zazwyczaj próbują ponownie wysłać dane, jeśli połączenie zostanie utracone, nie będą to robić w nieskończoność – po pewnej liczbie prób system się zatrzyma.

W tym przypadku interfejsy API mogą być lepszą opcją, ponieważ wysyłają komunikat o błędzie w przypadku utraty połączenia, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań. Jednak ta zaleta wiąże się ze zwiększoną złożonością, ponieważ interfejsy API wymagają niestandardowego kodu do prawidłowego działania.

Ograniczona Funkcjonalność

Webhooki nie są uniwersalnym rozwiązaniem dla e-mail marketingu. Choć można je wykorzystać do automatyzacji różnych zadań i poprawy kampanii e-mail, są one zasadniczo narzędziami jednokierunkowymi. Oznacza to, że mogą tylko wysyłać dane z jednej aplikacji do drugiej – nie mogą odbierać danych.

Aby przezwyciężyć to ograniczenie, można używać webhooków w połączeniu z innymi narzędziami, takimi jak API. Łącząc mocne strony różnych narzędzi, można ułatwić bardziej złożone procesy, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe do osiągnięcia za pomocą samych webhooków.

webhook_vs_api

Co więcej, nie wszystkie aplikacje pozwalają na integrację webhooków, co może ograniczać możliwości. Na szczęście przy odrobinie poszukiwań można znaleźć niezawodne aplikacje zewnętrzne, które oferują integrację z webhookami, nawet dla tych programów, które nie obsługują ich natywnie.

Podsumowanie

Webhooki to potężne narzędzie, które można wykorzystać do ulepszenia strategii e-mail marketingu na wiele sposobów. Automatyzując zadania, zwiększając personalizację i poprawiając dostarczalność, webhooki mogą pomóc w optymalizacji kampanii e-mailowych i zwiększeniu efektywności działań.

Podsumowując, webhooki są istotną częścią nowoczesnego e-mail marketingu. Jeśli jeszcze nie używasz ich do udostępniania danych, zdecydowanie zalecamy, abyś to rozważył. Jeszcze bardziej sprawdzają się w połączeniu z innymi praktykami, takimi jak API, więc nie bój się eksperymentować i znajdź najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Jeśli szukasz niezawodnej infrastruktury serwerowej, która obsługuje webhooki, nie szukaj dalej niż EmailLabs. Nasza platforma ułatwia konfigurowanie i używanie webhooków oraz korzystanie z ich wielu zalet. Dzięki naszym usługom możesz zwiększyć dostarczalność swoich e-maili do skrzynki odbiorczej – zajmuje nam to średnio 0,16 sekundy!

Nie czekaj dłużej – skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak nasza platforma może pomóc zrewolucjonizować Twoją komunikację e-mail!

Załóż konto w EmailLabs już dziś!

Zacznij ratować utracone konwersję z kanału e-mail

Najpopularniejsze

Najnowsze wpisy na blogu