GDPR, Zgodność i bezpieczeństwo

Vercom Ponownie z Certyfikatem ISO 27001 i ISO 27018

EmailLabs Team, 12 October 2023

emaillabs-iso-2023

Spółka Vercom S.A., która prowadzi projekt EmailLabs, z sukcesem przeszła kolejną certyfikację na normę ISO/IEC 27001 oraz ISO 27018. Wdrożony w Vercom S.A. System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji 0bejmuje tworzenie, utrzymanie i rozwój rozwiązań komunikacji elektronicznej, w tym email, sms i push w modelu CPaaS. Niezależny audytor zewnętrzny z LL-C Certification zaświadczył także, że usługi chmurowe, świadczone przez Vercom, są zgodne z wymaganiami normy ISO/IEC 27018:2019. Certyfikaty są potwierdzeniem, że przetwarzanie przez nas danych w chmurze obliczeniowej odbywa się zgodnie z   najlepszymi międzynarodowymi standardami.

ISO/IEC 27001/2017 to międzynarodowa noma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. ISO/IEC 27018:2019 określa najlepsze praktyki dla zarządzania danymi osobowymi w chmurze obliczeniowej. Wdrożony w naszej firmie system bezpieczeństwa informacji, zgodny z tymi normami, wspiera bezpieczeństwo naszych Klientów i powierzonych przez nich danych.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Vercom i w projekcie EmailLabs, obejmuje zestaw kluczowych dla przetwarzania danych osobowych obszarów, które podlegają cyklicznemu planowaniu, realizacji działań, monitorowaniu i kontroli oraz procesowi ustawicznego doskonalenia.

Wśród nich wyróżniamy:

  1. Organizacja bezpieczeństwa informacji;
  2. Zarządzanie aktywami w organizacji;
  3. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
  4. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
  5. Zarządzanie systemami i sieciami;
  6. Procesy nadawania i kontroli dostępów, nadawanie, zmiany uprawnień i rejestrowanie ich w systemach informatycznych;
  7. Zarządzanie ciągłością działania;
  8. Zrządzanie podatnościami
  9. Zarządzanie incydentami;
  10. Zgodność z wymaganiami prawnymi.

Certyfikaty przyznawane są na trzy lata. Pierwszy nadzór odbywa się po roku od otrzymania certyfikatu a kolejny po dwóch latach od certyfikacji. Celem nadzorów jest sprawdzanie czy firma działa zgodnie z wymaganiami norm. Po tym okresie niezbędne jest przejście całości procesu certyfikacji ponownie.

 Jesteśmy dumni, że Vercom, w tym projekt EmailLabs, posiada certyfikację nieprzerwalnie od 21 września 2020.

Certyfikat ISO/IEC 27001

Certyfikat ISO/IEC 27018

Utwórz konto w EmailLabs już dziś

Traktujemy bezpieczeństwo danych zawsze z najwyższym priorytetem

Najpopularniejsze

Najnowsze wpisy na blogu