IT & Tech

Port 465 i 587 – Jaka Jest Między Nimi Różnica?

EmailLabs Team, 2 January 2024

port-465-587

Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ma istotne znaczenie w sferze komunikacji e-mail. Jako istotny element serwerów pocztowych, SMTP odpowiada za wysyłanie, odbieranie i przekazywanie wiadomości e-mail, zapewniając ich szybkie i skuteczne dostarczanie do zamierzonych odbiorców.

SMTP

Wiadomość jest przesyłana przez Internet z jednego serwera na drugi za pomocą protokołu SMTP.

Omawiając porty SMTP, często spotykamy się z dwoma konkretnymi numerami: Port 465 i Port 587. W czym tkwi różnica między tymi dwoma pozornie podobnymi jednostkami?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy poznać ich cechy i zbadać unikalne funkcje każdego portu. Uzbrojony w tę wiedzę, będziesz w stanie podejmować świadome decyzje dotyczące konfiguracji poczty e-mail jednocześnie zapewniając optymalne bezpieczeństwo i efektywność swojej komunikacji online.

Zaczynajmy.

port-465-port-587-wyszukiwanie

Czym Właściwie Są Porty SMTP?

Port SMTP, czyli port protokołu Simple Mail Transfer Protocol, umożliwia przesyłanie informacji z jednego serwera na drugi. Zapewnia on poprawne dostarczanie danych do zamierzonego miejsca.

Zasadniczo porty SMTP ułatwiają płynną komunikację między serwerami. Bez tych portów bezproblemowa wymiana wiadomości e-mail, do której się przyzwyczailiśmy, byłaby niemożliwa.

Te porty zapewniają ustandaryzowany sposób przekazywania wiadomości między klientami a serwerami poczty e-mail w bezpieczny i niezawodny sposób. Ta standaryzacja upraszcza proces i umożliwia współdziałanie różnych systemów pocztowych w internecie.

Zwiększ z nami dostarczalność i bezpieczeństwo komunikacji e-mail!

Rola Portów W Komunikacji

Aby zrozumieć znaczenie portów SMTP, należy myśleć o nich jako o “mediatorach” w komunikacji między serwerami pocztowymi.

Kiedy wysyłasz e-mail, serwer SMTP nadawcy łączy się z serwerem pocztowym odbiorcy przy użyciu określonego portu SMTP. To połączenie umożliwia obu serwerom komunikację i wymianę informacji dotyczących przesyłanej wiadomości.

Po wymianie i weryfikacji niezbędnych informacji, serwer SMTP odbiorcy akceptuje wiadomość, dostarczając ją do docelowej skrzynki odbiorczej.

Innymi słowy, “port SMTP” służy jako pomost pomagający dwóm serwerom pocztowym skutecznie komunikować się ze sobą.

Aby wyjaśnić to jeszcze lepiej, pomyśl o tym w ten sposób:

Adres IP to fizyczny adres ulicy bloku mieszkalnego. Jednocześnie port oznacza numer konkretnego mieszkania w tym bloku.

Podczas dostarczania czegoś do konkretnej osoby, samo skierowanie go do bloku mieszkalnego nie wystarcza; potrzebujesz również sposobu, aby zagwarantować, że trafi do właściwej lokalizacji wewnątrz bloku.

Właśnie tutaj z pomocą przychodzi port SMTP, działając jako szybka i bezpieczna metoda połączenia.

ktory-port-smtp-uzyc

Odbieranie wiadomości e-mail jest ułatwione przez protokoły IMAP lub POP, z których każdy opiera się na innych portach.

Krótka Historia Portów Simple Mail Transfer Protocol

Rozwój portów SMTP był kształtowany przez różne czynniki na przestrzeni lat jednak priorytetem zawsze było bezpieczeństwo.

Najstarszym portem SMTP jest Port 25, który pierwotnie został wyznaczony jako domyślny kanał transmisji dla komunikacji przy użyciu SMTP. Ten standardowy port SMTP był szeroko używany przez wiele lat. Jednak w miarę postępu technologicznego i pojawiania się nowych wyzwań, stało się konieczne wprowadzenie nowych numerów portów dla jeszcze bezpieczniejszej transmisji.

Z biegiem czasu problemy związane ze spamem doprowadziły do zwiększenia kontroli nad Portem 25. Spamerzy często wykorzystywali ten port do wysyłania niechcianych e-maili z zainfekowanych systemów, powodując kłopoty zarówno dla użytkowników, jak i dostawców usług internetowych (ISPs).

W odpowiedzi dostawcy usług internetowych zaczęli blokować port 25, aby zapobiec rozsyłaniu spamu z zainfekowanych komputerów. Zmiana ta oznaczała znaczące zmiany w krajobrazie komunikacji e-mail i skłoniła do opracowania nowych poleceń protokołu w celu zabezpieczenia transmisji wiadomości.

Internet Engineering Task Force (IETF) podjęło się rozwiązania tych problemów, pracując nad stworzeniem oddzielnych portów do przekazywania wiadomości i komunikatów.

Celem IETF było zapewnienie bezpieczniejszych połączeń i lepszej kontroli nad przepływem poczty przychodzącej poprzez ustanowienie odrębnych portów dla różnych funkcji. To posunięcie zwiększyło bezpieczeństwo i utorowało drogę do wprowadzenia portów 465 i 587, z których każdy służy unikalnym celom w sferze komunikacji e-mail.

Czym jest Internet Engineering Task Force?

Określone aspekty technologii internetowych nadzorują dwa organy: Internet Assigned Number Authority (IANA) i Internet Engineering Task Force (IETF). Obie organizacje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Internetu, ale ich obowiązki różnią się w niektórych obszarach.

Internet Assigned Number Authority (IANA) to kluczowa instytucja odpowiedzialna za zarządzanie i przydzielanie następujących zasobów internetowych: domeny, numery protokołów oraz adresy IP. Zadaniem IANA jest zapewnienie spójności, stabilności i bezpieczeństwa sieci.

iana-main-site

IANA to skrót od Internet Assigned Numbers Authority. Jest to globalna organizacja, która nadzoruje przydzielanie i przypisywanie różnych parametrów związanych z Internetem, takich jak adresy IP, nazwy domen i numery portów protokołów.

Chociaż każdy może zarejestrować nową usługę, o ile port jest dostępny, ważne jest, aby pamiętać, że rejestracja w IANA nie gwarantuje, że ruch do lub z tego portu jest “dobry” lub legalny. Rola IANA skupia się głównie na śledzeniu tych przypisów i zapewnieniu centralnego punktu odniesienia do dostępnych portów i protokołów.

Internet Engineering Task Force (IETF) to organizacja dedykowana publikowaniu standardów mających na celu poprawę funkcjonalności i efektywności internetu.

IETF działa w oparciu o podejście oparte na współpracy, wykorzystując Requests for Comments (RFC) do proponowania nowych zmian lub ulepszeń istniejących technologii internetowych. Zanim RFC zostaną zaakceptowane jako oficjalne standardy muszą być ocenione przez ekspertów branżowych.

IETF

IETF jest odpowiedzialna za tworzenie i utrzymywanie dokumentów Request for Comments (RFC), które definiują standardy i protokoły używane w Internecie.

Dzięki temu wszelkie proponowane zmiany przechodzą dokładną ocenę i testy przed wdrożeniem, co prowadzi do budowania godnej zaufania i niezawodnej infrastruktury.

Reasumując, podczas gdy główna odpowiedzialność IANA leży w zarządzaniu nazwami domen, zasobami numerów i przypisaniem protokołów, IETF skupia się na opracowywaniu i ulepszaniu standardów internetowych poprzez podejście współpracujące, włączając RFC.

Wspólnie organizacje te odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa i wydajności globalnego ekosystemu internetowego.

Zwiększ z nami dostarczalność i bezpieczeństwo komunikacji e-mail!

Port 25: Domyślny Port SMTP

Port 25 jest domyślnym kanałem do wysyłania i dostarczania wiadomości e-mail od początku istnienia Internetu. Jego pierwotnym celem było ułatwienie komuniakcji między serwerami pocztowymi, czyli przekazywanie wiadomości e-mail z jednego serwera na drugi.

Niestety, ponieważ port 25 jest domyślnym kanałem dostarczania wiadomości e-mail, jest on często nadużywany przez cyberprzestępców, którzy wykorzystują brak szyfrowania na tym domyślnym porcie, przechwytując przesyłane wiadomości.

Obecnie, niektóre serwery pocztowe nadal używają portu 25, ale staje się to coraz rzadsze ze względu na powstające luki w zabezpieczeniach.

W miarę postępu nowych technologii i coraz bardziej dostrzegalnych zagrożeń, prawdopodobnie będziemy świadkami stopniowej rezygnacji z portu 25 na rzecz bezpieczniejszych opcji.

Port 465: Szyfrowanie Implicit TLS

Port 465, początkowo zarejestrowany przez Internet Assigned Numbers Authority (IANA) jako “URL Rendezvous Directory” dla SSM, szybko stał się popularnym wyborem dla szyfrowanych połączeń. Do zabezpieczenia użytkownika podczas wysyłania i odbierania e-maili wykorzystuje protokół SSL (Secure Sockets Layer). Obecnie jest on powszechnie znany jako Implicit TLS (Transport Layer Security).

W przypadku Implicit TLS i Port 465, klient poczty nawiązuje bezpieczne połączenie ze zdalnym serwerem SMTP od razu po podłączeniu. Ta metoda zapewnia, że wszystkie dane przesyłane między klientem poczty a serwerem pozostają zaszyfrowane od początku do końca. W rezultacie mniej prawdopodobne jest przechwycenie wrażliwych informacji w trakcie transmisji.

Jednak pomimo powszechnego stosowania i wsparcia ze strony wielu serwerów pocztowych, IETF zdeprecjonował port 465 na rzecz portu 587. Podczas gdy niektóre serwery pocztowe nadal preferują Implicit TLS i Port 465, nie jest on już uznawany jako domyślny port SMTP w rejestrze IANA.

Port 587: Nowy Standard Do Wysyłki Poczty E-mail

Zauważając potrzebę bardziej bezpiecznej alternatywy dla Portu 25, IETF wprowadziło Port 587 jako domyślny port wysyłki poczty. W przeciwieństwie do szyfrowania Implicit TLS i Portu 465, Port 587 korzysta z funkcji o nazwie STARTTLS, aby oferować opcjonalne szyfrowanie TLS.

Czym Jest Szyfrowanie StartTLS?

How does STARTTLS work

STARTTLS to sposób na zabezpieczenie komunikacji bez konieczności posiadania oddzielnego portu dla szyfrowanych połączeń.

Gdy provider łączy się ze zdalnym serwerem SMTP przez port 587, najpierw nawiązuje połączenie w trybie tekstowym. Następnie wysyła polecenie EHLO do serwera, który sprawdza, czy obsługuje TLS. Jeśli tak, ISP wydaje polecenie STARTTLS, a serwer odpowiada, szyfrując wszystkie przyszłe komunikaty podczas tej sesji.

Ta metoda umożliwia większą elastyczność w zakresie metod połączeń i uważana jest za bardziej bezpieczną niż korzystanie tego samego portu zarówno do połączeń szyfrowanych, jak i nieszyfrowanych. Dlatego numer portu 587 jest powszechnie uznawany za domyślny port SMTP.

Port 2525: Alternatywa Dla Portu 587

Port 2525 to kolejna opcja, która zyskała popularność jako alternatywny port przekazywania wiadomości. Chociaż nie jest to oficjalnie uznany domyślny port do transmisji SMTP, wielu dostawców usług pocztowych i rozwiązań hostingu w chmurze obecnie obsługuje Port 2525 jako oddzielny port do przesyłania wiadomości e-mail.

Port ten działa podobnie do bardziej popularnych portów SMTP, takich jak 25 i 587, ale oferuje użytkownikom dodatkowy wybór w celu ominięcia potencjalnych ograniczeń sieciowych.

Niektórzy dostawcy usług internetowych mogą blokować istniejące porty, takie jak 25, co utrudnia nawiązanie niezawodnego połączenia między serwerami poczty a klientami. W takich przypadkach Port 2525 może stanowić sensowną alternatywę, zapewniając płynną i nieprzerwaną komunikację e-mail.

Port 2525 nie ma przypisanego żadnego konkretnego protokołu ani standardu, jednak może być używany do przesyłania wiadomości e-mail z szyfrowaniem TLS/STARTTLS lub szyfrowaniem SSL. Dzięki szyfrowaniu komunikacji poufne informacje zawarte w wiadomościach e-mail pozostają chronione przed potencjalnym przechwyceniem lub naruszeniem.

Port 465 i 587 – Co Wybrać?

Przy wyborze między Portami 465 a 587 istotne jest dostosowanie konfiguracji serwera poczty do własnych, indywidualnych potrzeb.

Ogólnie rzecz biorąc, większość providerów i serwerów SMTP obsługuje obecnie i preferuje port 587 ze względu na jego elastyczne podejście do szyfrowania TLS i zgodność z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa.

Jednak niektóre starsze systemy mogą nadal domyślnie używać Portu 465. W takich przypadkach kluczowe jest skonsultowanie się z dostawcą hostingu lub dostawcami hostingu w chmurze, aby upewnić się, że używasz poprawnych ustawień portów, zapewniając bezpieczne i niezawodne połączenie między ISP a serwerem SMTP.

Współpraca z EmailLabs zapewnia szybką i bezpieczną komunikację między providerem a serwerem poczty. Dodatkowo możemy pomóc w poprawie dostarczalności i zwiększyć twoją reputację nadawcy.

Co więcej, korzystając z naszych usług, zmaksymalizujesz prędkość wysyłania i przepustowość, umożliwiając błyskawiczne dotarcie do klientów.

Nowoczesne Podejście do Bezpieczeństwa Twoich E-maili

Porty SMTP są integralną częścią komunikacji e-mail, a na przestrzeni lat ich znaczenie tylko wzrosło.

Porty 465 i 587 to dwa z najczęściej używanych portów SMTP. Oba oferują unikalne zalety pod względem bezpieczeństwa i efektywności. Niemniej jednak istotne jest zrozumienie, co każdy port oferuje, aby dokonać właściwego wyboru zgodnie z Twoimi potrzebami.

W EmailLabs rozumiemy, jak skomplikowany może być ten proces, dlatego też świadczymy usługi, które pomogą Ci zwiększyć dostarczalność e-mail i utrzymać dobrą reputację nadawcy.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub obawy. Z przyjemnością Ci pomożemy!

Załóż konto w EmailLabs już dziś!

Zadbaj o dosatrczalność, prywatność i bezpieczeństwo swojej komunikacji!

Najpopularniejsze

Najnowsze wpisy na blogu