Bezpieczeństwo, Dobre praktyki

Autoryzacja nadawcy w EmailLabs a klucz DKIM

EmailLabs Team, 7 July 2020

Dzięki autoryzacji zarówno Twoja domena, jak i wysyłki, będą odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym phishingiem oraz wykorzystaniem Twojego serwera przez osoby trzecie. EmailLabs pozwala na uwierzytelnienie adresów e-mail oraz domen. Autoryzacji możesz dokonać w panelu EmailLabs, w zakładce Administrator > Autoryzacja nadawcy.

Autoryzacja nadawcy a klucz DKIM

Autoryzacja nadawcy to funkcjonalność umożliwiająca przeprowadzenie autoryzacji domeny oraz adresu email za pomocą których klient może realizować swoje wysyłki w usłudze EmailLabs. W przypadku autoryzacji domeny, system EmailLabs generuje unikalny wpis, który należy dodać do ustawień DNS wybranej domeny. Link autoryzuje domenę oraz wprowadza klucz DKIM, będący dodatkowym uwierzytelnieniem wysyłek. W ten sposób autoryzowana domena może podpisywać swoim kluczem DKIM wysyłane przez Ciebie wiadomości email. Z kolei decydując się na autoryzację adresu Email, trzeba mieć na uwadze, że wiadomości będą automatycznie podpisywane domeną dkimbox.com, która zawiera klucz DKIM EmailLabs.

Jaką domeną oraz kluczem DKIM wiadomość jest podpisywana? Wszystko zależy od autoryzacji przeprocesowanej przez klienta.

Sytuacja nr 1 Autoryzacja domeny From

Autoryzując domenę From jednocześnie autoryzujesz w panelu EmailLabs wszystkie adresy Email, które są na niej ustanowione. W związku z tym nie musisz ich dodatkowo, pojedynczo autoryzować w panelu EmailLabs.

Taka autoryzacja powoduje, że wszystkie wiadomości wysyłane za pomocą adresów Email utrzymanych na danej domenie są nią podpisywane.

Jeżeli w swoim panelu EmailLabs zautoryzowałeś kilka domen From, to każda z nich będzie podpisywała „swoje” wiadomości Email, czyli maile wysłane z adresu email, który jest ustawiony na danej domenie.

Sytuacja nr 2 Autoryzacja adresu From

Jeżeli nie chcesz lub nie możesz autoryzować domeny From w panelu EmailLabs to skorzystaj z autoryzacji poszczególnych adresów Email (autoryzować można wyłącznie istniejące adresy email).

 

Adresy Email autoryzowane w ten sposób są automatycznie podpisywane systemową domeną EmailLabs: dkimbox.com.

Jeżeli chcesz, aby wiadomości nie posiadały informacji o dkimbox.com, a masz dostęp do ustawień DNS swojej domeny, jej autoryzacja spowoduje, że zastąpi ona domenę dkimbox.com.

Sytuacja nr 3 Opcja Klucz Domyślny

Autoryzując domenę From możesz skorzystać z opcji Klucz Domyślny.

Domena posiadająca ten status podpisuje wiadomości wysłane z zautoryzowanych adresów Email, tak żeby zastąpić domenę dkimbox.com.

Formularz Autoryzacji nadawcy w panelu EmailLabs

Autoryzacja domeny odbywa się za pomocą umieszczenia rekordu DKIM w DNS. Formularz autoryzacji domeny (zakładka Autoryzacja nadawcy) zawiera kilka pól. Poniżej wyjaśnienie każdego z parametrów.

  • domena from: domena wykorzystywana w adresie from, z której będą nadawane wiadomości i która ma zostać zautoryzowana, np. …@domena.pl lub …@subdomena.pl. Ważne: zalecamy wykorzystanie subdomeny, gdyż w celu autoryzacji domeny należy umieścić w rekordach DNS wpis CNAME;
  • opis pomocniczy: dodatkowe oznaczenie/opis Twoich domen w panelu EmailLabs. Opis ten jest informacją administracyjną widoczną wyłącznie w panelu Emaillabs.
  • selector: w tym polu umieść selektor jakim oznaczysz wpis DKIM w Twojej domenie, np. „plpl”. Minimalna długość selektora musi zawierać 3-4 znaki; można wykorzystać zarówno liczby jak i litery. Selektorem nazywamy etykietę, po której wyszukuje się klucz DKIM w rekordach DNS.

Klucz domyślny (dla adresów email) – jeżeli chcesz podpisywać swoje zautoryzowane ADRESY EMAIL kluczem DKIM skojarzonym z konkretną domeną, dodaj ją do zakładki Autoryzacja domen i zaznacz jako domyślną.

Autoryzacja domeny w EmailLabs: struktura wygenerowanego rekordu

UWAGA:

Po uzupełnieniu formularza, wygenerowany rekord typu CNAME należy dodać do DNS domeny, którą podałeś podczas autoryzacji. Wpis będzie dostępny po zapisaniu formularza.

Przykład dla domeny: wybranyselector._domainkey.autoryzowanadomena.pl CNAME yyyyyy-xxxxxx.dkimbox.pl

Przykład dla subdomeny: wybranyselector._domainkey.autoryzowanasubdomena.pl CNAME yyyyyy-xxxxxx.dkimbox.pl

Pamiętaj aby sprawdzić status rekordu w panelu Emaillabs, po dodaniu wpisu do ustawień DNS domeny. 

Most popular